Календарь
мероприятий
Главная » 2021 » Члены 2021

Список Членов МФРС, оплативших взнос за 2021 год

№ карточки ФИО Представитель Разряд Ингос-страх   Карта  
7701067 Адамова П. А. Адамова Н. (7701068) V  
7700014 Александрова А. А. Александрова А. Г. (7700013) V  
7700077 Алексеев Ю. А.     V готова
7701278 Алферова К. А. Алферова Л. Н. (7701279) V
7700001 Анисимова С. А. Анисимов А. Г. (7700002) V выдана
7700199 Антонович А. К. Антонович И. В. (7700090) V готова
7700080 Араушкина Э. В. Араушкина Е. Я. (7700081)
7700282 Арефьева К. А. Арефьев А. А. (7700281)
7700510 Баматтер-Родригес О. V готова
7700138 Баракова Ю. Ю. КМС готова
7701884 Бевзенко Г. И. Бевзенко С. И (7701885)
7700861 Белоусов М. В.   КМС V  
7700637 Белякова В. А. Белякова А. А. (7700638)    
7700218 Беспалов С. М.   КМС   готова
7700720 Бессараб Э. Е. Мальчикова О. Б. (7700721) V готова
7700075 Блинова Ю. И. Блинова М. А. (7700074)     готова
7701682 Бокарев М. Е. Бокарева О. В. (7701683)  
7700435 Болгова В. С. Болгов С. В. (7700436) V выдана
7701073 Болденко Е. А.        
7700046 Бояркина К. В. Берлина Н. К. (7700045) V готова
7700145 Бусов И. Г. V
7700130 Бучавая Е. В. Звягинцева И. М. (7700129)   готова
7700131 Бучавая К. В. Звягинцева И. М. (7700129)      
7701553 Бушуева В. О. Бушуева Е. Г. (7701554)      
7700123 Варгашкина П. Д. Варгашкина Н. Г. (7700124) V готова
7700770 Васильева А. М. Васильева М. В. (7700769) готовы
7700768 Васильева К. М. Васильева М. В. (7700769) готовы
7700111 Великанов Г. А. Великанов А. В. (7700112) КМС V выдана
7700024 Волкова Д. В. Волкова Л. Г. (7700023) КМС готова
7700023 Волкова Л. Г. готова
7700209 Головина В. Д. Головин Д. А. (7700208)    
7700164 Гомозова Е. А. Гомозова Н. Г. (7700165)   готова
7701453 Горбатов А. И.        
7700712 Горбачёва Т. П. Горбачёва О. (7700713)    
7700096 Григорьева Е. И. Григорьев И. В. (7700095) КМС V выдана
7700097 Григорьева К. И. Григорьев И. В. (7700095) КМС V выдана
7701308 Григорьева С. Я. Григорьева А. В. (7701309) V  
7701666 Грициненко А. К. Фетисова Е. В. (7701665)   V  
7701717 Деденева В. В. Деденева Е. Н. (7701718)
7700492 Деречева А. В.   V выдана
7700114 Диков М. А. Дикова Н. В. (7700113) V готовы
7701705 Драгунов Д. С. Никитина М. С. (7701706) V
7700116 Дубинчик К. В.
7701528 Дунаев А. А.      
7701754 Егорова В. Д. Егорова Л. И. (7701739) v
7701739 Егорова Л. И.
7701755 Егорова С. Д. Егорова Л. И. (7701739) v
7700092 Емельянова В. С. Щербакова Н. Е. (7700091)    
7701794 Ерина А. М. Сизова Д. А. (7701795)    
7701070 Жаткина П. Ю. Жаткина А. Ю. (7701069)    
7700120 Жукова М. А. Жукова И. В. (7700119) V выдана
7700042 Забородько К. В. Забородько Е. Н. (7700041) V готова
7701131 Зауерлендер И. В. Зауерлендер М. И. (7701132) V  
7701051 Збаровская М. А. Збаровская А. В. (7701052)    
7701888 Зубаревич А. И. Морозова И. А. (7701087)    
7701886 Зубаревич Е. И. Морозова И. А. (7701087)    
7701889 Зубаревич Е. И. Морозова И. А. (7701087)    
7700501 Зюльков С. В.     выдана
7700115 Иваненко Е. И.   V выдана
7700090 Капичникова М. Е. Капичникова Е. А. (7700089) готовы
7701364 Капля Е. Р. Капля Р. Н. (7701365)
7701946 Кардашев Э. А. Серебрянская Е. Ю. (7701947)
7700603 Кац К. В. Кац В. (7700604) V выдана
7701226 Кириченко А. А. Кириченко О. М. (7701227) V  
7700142 Клёсова Р. В.       готова
7700437 Климентьева В. М. Климентьева Л. В. (7700438)
7701049 Климова И. М.
7700568 Когоякова Д. Е. КМС готова
7700874 Колосов Ю. Х. Колосова Ю. В. (7700875) V готова
7700102 Комиссарова Ю. А. Комиссаров А. В. (7700101) V выдана
7700490 Конюхова Д. В.   V выдана
7701217 Коробцев М. А.   V  
7700010 Королёва С. М.   КМС V готова
7700044 Кравченко М. Д. Кравченко О. В. (7700043) V  
7701335 Краснова А. И.        
7700565 Крыкова Н. А. готова
7700067 Кудина С. В. Ковалёва О. И. (7700066) V готова
7700999 Кузнецова Е. И. Михайлова Т. И. (7701000)    
7701297 Кутузов М. М. Акентьева С. А. (7701298) V  
7701400 Куянов А. В. Куянова И. А. (7701399) V
7700099 Липатова К. И. Дёмина А. В. (7700098) V готова
7700778 Лисаускас Е. Н. Лисаускас Е. В. (7700779)   готова
7700032 Луханина П. А. Мальчикова Т. Б. (7700031) V готова
7701086 Лысенко К. С.
7700026 Лыфарь Н. И. Лыфарь Т. А. (7700025) V  
7701053 Маринка А. Д. Маринка Н. А. (7701054)    
7700498 Мартыничева С. О. Мартыничева Е. В. (7700497) V выдана
7700036 Маслова М. В. Маслова Н. В. (7700035) V  
7700234 Матавкина М. А. Матавкин А. А. (7700233)    
7700499 Милёхин Д. В.       выдана
7701337 Минеев А. Ю.        
7701047 Минина У. Я. Минин Я. В. (7701048)   V  
7700038 Нечаева Д. А. Нечаева О. А. (7700037) V готова
7701529 Никитина Е. В. Никитина С. В. (7701530)  
7700722 Николаева М. С.     готова
7701684 Новиков А. А. Новикова Н. Н.(7701685  
7701846 Ноздрачева М. К. Ноздрачева О. Ю.(7701847    
7701366 Обухова Э. В. Обухова А. А. (7701367)
7701709 Оводкова Е. А. Оводкова Ю. А.(7701710  
7700054 Онищенко П. С. Онищенко Е. И. (7700053) V выдана
7701454 Опекан В. А.        
7701688 Павлов Ф. А. Павлов А. А. (7701689)
7701526 Павлова И. В.        
7701527 Павлова М. О.        
7701064 Павлова Н. П.        
7700052 Паутова А. Д. Паутова Н. Ю. (7700051)
7700076 Пашкова В. С.   КМС V готова
7701690 Перминов А. А. Перминов А. А (7701691)    
7700433 Петкилева Е. А. Петкилева А. И. (7700434) V готова
7701065 Покровский Д. Н.        
7700020 Руденкова В. Д. Руденкова В. П. (7700019) V  
7700134 Ручейков А. В.     выдана
7700135 Ручейкова В. А. Ручейков А. В. (7700134) КМС   выдана
7700136 Ручейкова М. А. Ручейков А. В. (7700134)   выдана
7700137 Ручейков Г. А. Ручейков А. В. (7700134)   выдана
7701055 Ручейкова Н. А.       выдана
7701414 Сабирова Р. С. Романова К. В. (7701413)
7701680 Сагалаева М. Н. Войцешко К. И. (7701681)
7700777 Сазонов М. К. Сазонова Е. В. (7700776) V выдана
7700459 Самохина А. А. Самохина Н. А. (7700460)   выдана
7701551 Семенкова А. Г. Семенков Г. А. (7701552)  
7700018 Семисынова А. М. Семисынова А. С. (7700017) КМС   готова
7700056 Сергеева В. Д. Сергеева Е. А. (7700055) V готова
7700995 Сидоров С. С. Сидорова Н. Н. (7700996)    
7701026 Сидорова Е. Р. Сидорова Ю. В. (7701027) V
7700279 Скачкова А. М. Скачкова О. В. (7700278) V выдана
7701066 Снеткова Е. П.        
7701577 Сорокина М. В. Ртищева Н. В. (7701578)    
7701704 Старов О. В.    
7701719 Степанов Ю. В.    
7701686 Сунагатуллин М. А. Ендалова Ю. В. (7701687)    
7701060 Суфиянова В. Р. Суфиянова Ю. В. (7701061)
7700500 Ткачёв В. В.       готова
7701084 Тов Е. А. Тов Н. С. (7701085) V  
7700071 Томилин Е. С. Томилина Л. П. (7700198) V  
7701433 Трапезникова А. А. Трапезникова Г. Ю. (7701434)    
7700104 Федотова Л. А. Федотов А. Н. (7700103) V готовы
7701692 Филатова А. И. Бугаева Е. А. (7701693)
7701415 Фоменко В. М. Фоменко М. С. (7701416)
7701435 Холодова У. А. Колгушкина Ю. А. (7701436)    
7701583 Цыбин Б. Ю. V  
7700034 Чубарь А. О. Летуновская Ю. В. (7700033) КМС V готова
7700625 Чуркина А. Е. Чуркина О. В. (7700626) V выдана
7701411 Шако Я. О. Шако О. И. (7701412)
7701707 Шамбер О. Н. Шамбер К. Н. (7701708)    
7700641 Шарипова А. Р. Кардонская Н. А. (7700642)    
7701581 Шестерикова М. А. Шестерикова Ю. А. (7701582)    
7700100 Широбоков Д. В.   КМС V выдана
7700146 Шкляров М. Д.  
7701062 Эйсмонт Е. Н.        
7701579 Юрковская С. Е. Меренкова Е. А. (7701580)  
7701310 Юрьева П. А. Юрьева С. В. (7701311)   V  
7701063 Яблоцкий К. В.        

На 27.11.2021 взносы оплатили 153 человека.