Календарь
мероприятий
Главная » О нас » Члены 2023

Список Членов МФРС, оплативших взнос за 2023 год

Архив по годам: 2020 - 2021 - 2022

ФИО Представитель Разряд Ингос-страх
7700014 Александрова А. А. Александрова А. Г. (7700013) V
7701278 Алферова К. А. Алферова Л. Н. (7701279) V
7702500 Андреева А. С. Андреева И. В. (7702501)
7702785 Анисимов Н. Д.
7700001 Анисимова С. А. Анисимов А. Г. (7700002) КМС V
7700199 Антонович А. К. Антонович И. В. (7700090) КМС V
7700080 Араушкина Э. В. Араушкина Е. Я. (7700081)
7700282 Арефьева К. А. Арефьев А. А. (7700281) V
7702161 Баранова М. В. Баранова О. П. (7702162)
7701001 Бабий А. В.  
7702753 Бабкин А. А.   V
7702754 Бабкин А. А.   V
7702755 Бабкин А. А.   V
7702797 Бахметьев П. А.  
7700861 Белоусов М. В.   КМС V
7700637 Белякова В. А. Белякова А. А. (7700638)  
7702741 Белясников А. В.  
7700075 Блинова Ю. И. Блинова М. А. (7700074) V
7702724 Боброва Д. А.  
7702506 Боженков В. Н. Клюева О. Н. (7702507)  
7702725 Борисов Ю. И.
7700046 Бояркина К. В. Берлина Н. К. (7700045) V
7702435 Бояркина К. В. Берлина Н. К. (7700045) V
7700130 Бучавая Е. В. Звягинцева И. М. (7700129)  
7700131 Бучавая К. В. Звягинцева И. М. (7700129)  
7702739 Важов Д. Ю. V
7700024 Волкова Д. В.
7700023 Волкова Л. Г.
7702950 Волчков А. В.
7702784 Воронин М. Е.   V
7702772 Всяких А. Д. Морозова Э. М. (7702773)
7701203 Гавриленко Н. В.
7702758 Гнатенко Д. В. V
7700164 Гомозова Е. А. Гомозова Н. Г. (7700165)  
7702742 Гончаров А. А.
7702806 Головань М. П.
7701453 Горбатов А. И.
7700096 Григорьева Е. И. Григорьев И. В. (7700095) КМС V
7700097 Григорьева К. И. Григорьев И. В. (7700095) КМС V
7701308 Григорьева С. Я. Григорьева А. В. (7701309) V
7702791 Грязев Н. С.
7700114 Диков М. А. Дикова Н. В. (7700113) V
7701705 Драгунов Д. С. Никитина М. С. (7701706) V
7700116 Дубинчик К. В.
7701528 Дунаев А. А.    
7701754 Егорова В. Д. Егорова Л. И. (7701739) V
7701794 Ерина А. М. Сизова Д. А. (7701795)
7702740 Жильцов В. В.    
7702460 Жиронкина Е. С. Жиронкина М. С. (7702461) V
7700120 Жукова М. А. Жукова И. В. (7700119) КМС V
7702759 Зараев Р. Э. V
7701051 Збаровская М. А. Збаровская А. В. (7701052)  
7702760 Зорин А. П. V
7701888 Зубаревич А. И. Морозова И. А. (7701087)
7701886 Зубаревич Е. И. Морозова И. А. (7701087) V
7701889 Зубаревич Е. И. Морозова И. А. (7701087) V
7700501 Зюльков С. В.    
7700115 Иваненко Е. И.  
7702792 Ильин Е. Ю.      
7702949 Калугин И. И.
7700090 Капичникова М. Е. Капичникова Е. А. (7700089)
7702235 Кардашев Е. А. Серебрянская Е. Ю. (7701947)
7701364 Капля Е. Р. Капля Р. Н. (7701365) V
7702743 Каптюхин И. В.      
7702744 Касаткин С. С.      
7700603 Кац К. В. Кац В. (7700604) V
7701226 Кириченко А. А. Кириченко О. М. (7701227)
7702865 Киселев Я. А. Киселев А. В. (7702866)
7700568 Когоякова Д. Е. V
7702768 Колесов И. И.      
7700874 Колосов Ю. Х. Колосова Ю. В. (7700875) V
7700102 Комиссарова Ю. А. Комиссаров А. В. (7700101)
7700490 Конюхова Д. В.   V
7701217 Коробцев М. А.   V
7700010 Королёва С. М.   КМС V
7702735 Кравченко А. С. Лаврова Е. В. (7702736)
7700044 Кравченко М. Д. Кравченко О. В. (7700043) V
7702786 Кравцов И. М.      
7702788 Кузюбердин Н. В.      
7702757 Курдасов Д. С. Курдасова О. Д. (7702756)    
7701297 Кутузов М. М. Акентьева С. А. (7701298) V
7702479 Ларионов А. И. V
7702774 Лачихин К. М. Лачихина Е. В. (7702775)
7702746 Лебединцев Ф. А.
7701151 Липатова Е. И. Дёмина А. В. (7700098) V
7700099 Липатова К. И. Дёмина А. В. (7700098) КМС V
7700778 Лисаускас Е. Н. Лисаускас Е. В. (7700779) V
7702433 Литвина К. С. Литвина О. М. (7702434) V
7701179 Лунёв Д. В. Лунёва Е. А. (7701180) V
7700032 Луханина П. А. Мальчикова Т. Б. (7700031) КМС V
7700026 Лыфарь Н. И. Лыфарь Т. А. (7700025) V
7702787 Майоров В. А.
7702793 Макаров А. И.
7702428 Маклакова Д. А. Маклакова А. В. (7702429)
7702810 Малов А. А. Малов А. С. (7702811)
7700498 Мартыничева С. О. Мартыничева Е. В. (7700497) V
7700234 Матавкина М. А. Матавкин А. А. (7700233) V
7700499 Милёхин Д. В.      
7702794 Михайлов А. А.
7702780 Моренец А. А.  
7701529 Никитина Е. В. Никитина С. В. (7701530)  
7700722 Николаева М. С.    
7701684 Новиков А. А. Новикова Н. Н.(7701685 V
7702761 Носов А. А. V
7702762 Оболяев В. С. V
7700054 Онищенко П. С. Онищенко Е. И. (7700053) V
7702867 Параскив С. В.
7702973 Певчев П. В.
7700433 Петкилева Е. А. Петкилева А. И. (7700434) V
7702401 Петрова Ю. А. Петров А. А. (7702402) V
7702789 Петряков В. А. Петряков А. В. (7702790)
7700714 Попкова М. А. Марканич О. Р. (7700715)
7702693 Прокопчук В. Н.
7700020 Руденкова В. Д. Руденкова В. П. (7700019) V
7700138 Предтеченская Ю. Ю. КМС
7701414 Сабирова Р. С. Романова К. В. (7701413)
7702737 Сабиров Ф. С. Романова К. В. (7701413)
7700777 Сазонов М. К. Сазонова Е. В. (7700776) V
7702795 Самаркин А. А.
7700459 Самохина А. А. Самохина Н. А. (7700460)  
7702814 Сафин И. Д.
7702777 Свирин А. Д. Свирин Д. В. (7702776)
7702477 Семенкова Т. Е. Семенкова А. Е. (7702478)  
7700018 Семисынова А. М. КМС  
7700017 Семисынова А. С.  
7702766 Сёмочкин М. В. V
7700056 Сергеева В. Д. Сергеева Е. А. (7700055) КМС V
7700995 Сидоров С. С. Сидорова Н. Н. (7700996)
7701026 Сидорова Е. Р. Сидорова Ю. В. (7701027) V
7702783 Смирнов Н. А.      
7702747 Соколов А. А.      
7700279 Скачкова А. М. Скачкова О. В. (7700278) V
7702809 Смирных И. А.      
7701066 Снеткова Е. П.      
7701704 Старов О. В. V
7702748 Суровцев В. В.
7702203 Сухенко И. А. КМС
7702815 Табуров Д. Ю.
7700500 Ткачёв В. В.
7701084 Тов Е. А. Тов Н. С. (7701085) V
7700071 Томилин Е. С. Томилина Л. П. (7700198) КМС
7701433 Трапезникова А. А. Трапезникова Г. Ю. (7701434)  
7702782 Удалов В. А.
7702796 Федоренко Н. Д.
7700104 Федотова Л. А. Федотов А. Н. (7700103) V
7702749 Федоров А. В.
7702750 Фомичев А. А.
7702752 Хачатрян Э. К.
7701583 Цыбин Б. Ю. V
7702781 Чайкин М. Н. V
7702104 Черникова К. В. Теняева О. А. (7702104)
7700034 Чубарь А. О. Летуновская Ю. В. (7700033) КМС V
7700625 Чуркина А. Е. Чуркина О. В. (7700626) V
7701411 Шако Я. О. Шако О. И. (7701412) V
7700641 Шарипова А. Р. Кардонская Н. А. (7700642)  
7700085 Шермергор В. Н. Шермергор Т. А. (7700084)
7702167 Шинкарёв К. Д. Галанова Е. В. (7702168)  
7700100 Широбоков Д. В.   КМС V
7702767 Шугаев М. В. V
7702057 Шумская М. Д. Шумский Д. А. (7702058) V
7702919 Ярин А. В. Ярина И. А. (7702920)

На 26.05.2023 взнос оплатили 159 человек.