Календарь
мероприятий
Главная » О нас » Члены 2021

Список Членов МФРС, оплативших взнос за 2021 год

№ карточки ФИО Представитель Разряд Ингос-страх   Карта  
7701067 Адамова П. А. Адамова Н. (7701068) V  
7700014 Александрова А. А. Александрова А. Г. (7700013) V  
7700077 Алексеев Ю. А.     V готова
7700001 Анисимова С. А. Анисимов А. Г. (7700002) V выдана
7700199 Антонович А. К. Антонович И. В. (7700090) V готова
7700861 Белоусов М. В.   V  
7700637 Белякова В. А. Белякова А. А. (7700638)    
7700218 Беспалов С. М.   КМС   готова
7700720 Бессараб Э. Е. Мальчикова О. Б. (7700721) V готова
7700075 Блинова Ю. И. Блинова М. А. (7700074)     готова
7700435 Болгова В. С. Болгов С. В. (7700436) V выдана
7701073 Болденко Е. А.        
7700046 Бояркина К. В. Берлина Н. К. (7700045) V готова
7700130 Бучавая Е. В. Звягинцева И. М. (7700129)   готова
7700131 Бучавая К. В. Звягинцева И. М. (7700129)      
7700123 Варгашкина П. Д. Варгашкина Н. Г. (7700124) V готова
7700111 Великанов Г. А. Великанов А. В. (7700112) КМС V выдана
7700209 Головина В. Д. Головин Д. А. (7700208)    
7700164 Гомозова Е. А. Гомозова Н. Г. (7700165)     готова
7701453 Горбатов А. И.        
7700712 Горбачёва Т. П. Горбачёва О. (7700713)    
7700096 Григорьева Е. И. Григорьев И. В. (7700095) КМС V выдана
7700097 Григорьева К. И. Григорьев И. В. (7700095) V выдана
7701308 Григорьева С. Я. Григорьева А. В. (7701309)   V  
7700492 Деречева А. В.     V выдана
7701528 Дунаев А. А.        
7700092 Емельянова В. С. Щербакова Н. Е. (7700091)      
7701070 Жаткина П. Ю. Жаткина А. Ю. (7701069)    
7700120 Жукова М. А. Жукова И. В. (7700119) V выдана
7700042 Забородько К. В. Забородько Е. Н. (7700041) V готова
7701131 Зауерлендер И. В. Зауерлендер М. И. (7701132)   V  
7701051 Збаровская М. А. Збаровская А. В. (7701052)      
7700501 Зюльков С. В.       выдана
7700115 Иваненко Е. И.   V выдана
7700603 Кац К. В. Кац В. (7700604) V выдана
7701226 Кириченко А. А. Кириченко О. М. (7701227)   V  
7700142 Клёсова Р. В.       готова
7701049 Климова И. М.
7700874 Колосов Ю. Х. Колосова Ю. В. (7700875)   V готова
7700102 Комиссарова Ю. А. Комиссаров А. В. (7700101) V выдана
7700490 Конюхова Д. В.   V выдана
7701217 Коробцев М. А.     V  
7700010 Королёва С. М.   V готова
7700044 Кравченко М. Д. Кравченко О. В. (7700043) V  
7701335 Краснова А. И.        
7700067 Кудина С. В. Ковалёва О. И. (7700066) V готова
7700999 Кузнецова Е. И. Михайлова Т. И. (7701000)    
7701297 Кутузов М. М. Акентьева С. А. (7701298)   V  
7701400 Куянов А. В. Куянова И. А. (7701399) V
7700099 Липатова К. И. Дёмина А. В. (7700098) V готова
7700778 Лисаускас Е. Н. Лисаускас Е. В. (7700779)     готова
7700032 Луханина П. А. Мальчикова Т. Б. (7700031) V готова
7700026 Лыфарь Н. И. Лыфарь Т. А. (7700025) V  
7701053 Маринка А. Д. Маринка Н. А. (7701054)    
7700498 Мартыничева С. О. Мартыничева Е. В. (7700497) V выдана
7700036 Маслова М. В. Маслова Н. В. (7700035) V  
7700234 Матавкина М. А. Матавкин А. А. (7700233)      
7700499 Милёхин Д. В.       выдана
7701337 Минеев А. Ю.        
7701047 Минина У. Я. Минин Я. В. (7701048)   V  
7700038 Нечаева Д. А. Нечаева О. А. (7700037) V готова
7701529 Никитина Е. В. Никитина С. В. (7701530)    
7700722 Николаева М. С.       готова
7700054 Онищенко П. С. Онищенко Е. И. (7700053) V выдана
7701454 Опекан В. А.        
7701526 Павлова И. В.        
7701527 Павлова М. О.        
7701064 Павлова Н. П.        
7700076 Пашкова В. С.   КМС V готова
7700433 Петкилева Е. А. Петкилева А. И. (7700434) V готова
7701065 Покровский Д. Н.        
7700020 Руденкова В. Д. Руденкова В. П. (7700019) V  
7700134 Ручейков А. В.     выдана
7700135 Ручейкова В. А. Ручейков А. В. (7700134)   выдана
7700136 Ручейкова М. А. Ручейков А. В. (7700134)   выдана
7700137 Ручейков Г. А. Ручейков А. В. (7700134)   выдана
7701055 Ручейкова Н. А.       выдана
7700777 Сазонов М. К. Сазонова Е. В. (7700776) V выдана
7700459 Самохина А. А. Самохина Н. А. (7700460)     выдана
7700018 Семисынова А. М. Семисынова А. С. (7700017) КМС   готова
7700056 Сергеева В. Д. Сергеева Е. А. (7700055) V готова
7700995 Сидоров С. С. Сидорова Н. Н. (7700996)    
7700279 Скачкова А. М. Скачкова О. В. (7700278) V выдана
7701066 Снеткова Е. П.        
7700500 Ткачёв В. В.       готова
7701084 Тов Е. А. Тов Н. С. (7701085)   V  
7700071 Томилин Е. С. Томилина Л. П. (7700198) V  
7701433 Трапезникова А. А. Трапезникова Г. Ю. (7701434)      
7701435 Холодова У. А. Колгушкина Ю. А. (7701436)      
7700034 Чубарь А. О. Летуновская Ю. В. (7700033) V готова
7700625 Чуркина А. Е. Чуркина О. В. (7700626) V выдана
7700641 Шарипова А. Р. Кардонская Н. А. (7700642)    
7700100 Широбоков Д. В.   КМС V выдана
7701310 Юрьева П. А. Юрьева С. В. (7701311)   V  
7701062 Эйсмонт Е. Н.        
7701063 Яблоцкий К. В.        

На 15.02.2021 взносы оплатили 96 человек.